Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

IN 3D TRÊN VẢI

ÉP CHUYỂN NHIỆT 3D LÊN ÁO


- Mở máy ép báo nhiệt ở 180 - 210 độ .
Đặt giấy chuyển nhiệt mặt hình ảnh úp xuống trên vải.
- Ép trong khoảng 30 giây - 60giây. 
ÉP CHUYỂN NHIỆT 3D TRÊN ÁO

IN 3D LÊN ÁO VỚI MÁY IN OFFSET  

Giấy in chuyển nhiệt 
                                                 
                                                          Ép chuyển nhiệt tren vải