Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

IN 3D TRÊN VẢI

ÉP CHUYỂN NHIỆT 3D LÊN ÁO


- Mở máy ép báo nhiệt ở 180 - 210 độ .
Đặt giấy chuyển nhiệt mặt hình ảnh úp xuống trên vải.
- Ép trong khoảng 30 giây - 60giây. 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét